Online Calculator en Rekentools

Box 1 - Belasting over werk en woning berekenenInkomsten uit werk en woning worden belast in box 1, u moet dan denken aan inkomsten uit salaris, winst uit onderneming, uitkering. Om het belastbaar inkomen te berekenen moeten alle bronnen van inkomsten bij elkaar worden opgeteld, vervolgens worden alle aftrekposten eraf getrokken. Hieronder leest u meer over het type inkomsten, aftrekposten en vrijstellingen die gelden in box 1 en de schijven en percentages die hiervoor gelden.

Belastbaar inkomen uit werk en woning - 2016

In het overzicht hieronder een opsomming van de belangrijkste belastbare inkomsten die bij box 1 horen.

Box 1 Inkomsten:

 • Loon, uitkering of pensioen
 • Buitenlandse inkomsten
 • Fooien
 • Winst uit onderneming
 • Inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
 • Periodieke uitkeringen (bijv uitkeringen van een lijfrent of alimentatiebetalingen)
 • Eigenwoningforfait
 • Kapitaalverzekeringen eigen woning
 • Negatieve Persoonfgebonden aftrek
 • Terugontvangen premies voor lijfrenten en degelijke

Om het belastbare inkomen in box 1 te berekenen dienen al deze inkomsten bij elkaar opgeteld te worden. Van het saldo van deze inkomsten mag u vervolgens diverse aftrekposten aftrekken.

Aftrekposten 2016

Aftrekposten worden in mindering gebracht op het belastbare bedrag.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste aftrekposten:

Box 1 aftrekposten:

 • Hypotheekrenteaftrek
 • Werknemersaftrek
 • Ondernemersaftrek
 • Persoonsgebonden aftrek, zoals alimentatie
 • Studiekosten
 • Uitgave voor inkomensvoorzieningen zoals premies voor lijfrenten
Nadat u de aftrekposten van de inkomsten heeft afgehaald hebben we het Belastbaar Inkomen in box 1. Over dit belastbaar inkomen bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaald wordt bepaald door de actuele belastingschijven en uw leeftijd.

Belastingschijven

Nederland kent 4 belastingschijven met elk een eigen belastingtarief, de 4 schijven hebben een progressief stelsel. Dit wil zeggen dat u meer belasting gaat betalen naarmate uw inkomen hoger wordt.
Er bestaat een onderscheid tussen werkende mensen, en mensen die ouder zijn dan de AOW gerechtigde leeftijd. Deze laatste groep betaald nl geen AOW premie meer waardoor het belastingtarief in de eerste schijven lager wordt. Daarnaast is er een onderscheid tussen mensen die geboren zijn voor 1 jan. 1946, en mensen die daarna geboren zijn. De zogenaamde houdbaarheidsbijdrage in de tweede schijf ligt bij mensen geboren na 1 jan 1946 nl hoger dan bij andere 65-plussers. In onderstaande tabellen ziet u welk belastingtarief u dient te betalen in 2016.Belastingtarieven 2016

Tarieven (inclusief premie volksverzekering) voor personen onder de AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 – onder AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen
IB Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
Schijf 1 € 1 € 19.922 36,55% € 7.281
Schijf 2 € 19.923 € 33.715 40,40% € 12.853
Schijf 3 € 33.716 € 66.421 40,40% € 26.065
Schijf 4 € 66.422 - 52.00% -
Tarieven voor personen boven de AOW-leeftijd - Geboren na 1 Jan 1946:

Belastingtarieven box 1 – boven AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen
IB Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
Schijf 1 € 1 € 19.822 18,65% € 3.715
Schijf 2 € 19.923 € 33.715 22,50% € 6.818
Schijf 3 € 33.716 € 66.421 40,40% € 20.031
Schijf 4 € 66.422 - 52.00% -
Tarieven voor personen boven de AOW leeftijd en geboren voor 1 Jan 1946:

Belastingtarieven voor personen boven de AOW-leeftijd en zijn geboren voor 1946.

Belastingtarieven box 1 – Geboren voor 1946

Belastbaar inkomen
IB Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
Schijf 1 € 1 € 19.922 18,65% € 3.715
Schijf 2 € 19.923 € 34.027 22,50% € 6.888
Schijf 3 € 34.028 € 66.421 40.40% € 19.975
Schijf 4 € 66.422 - 52.00% -

Hoe werken de belastingschijven

Indien uw inkomen hoger ligt dan de eerste schijf dan worden er verschillende tarieven gehanteerd. Het is dus niet zo dat u over het gehele bedrag het hoogste tarief betaald. Over de eerste 19.922 euro van je inkomen betaalt u 36,55% belasting (eerste schijf). Over het deel van uw inkomen dat tussen 19.922 euro en 33.715 euro ligt, betaalt u 40,40% (tweede schijf).

Rekenvoorbeeld

Om te verduidelijken hoe de schijven precies werken maken we een rekenvoorbeeld. In dit voorbeeld gaan we uit van iemand jonger dan 65 jaar met een belastbaar inkomen van € 50.000 Euro per jaar.

NB Als u in loondienst werkt bij een werkgever, zijn de premies voor de volksverzekering meestal al zijn verrekend. Gemakshalve zijn we in het rekenvoorbeeld ervanuit gegaan dat dit nog niet is gebeurt.


Eigen Woningforfait

Het Eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat elke eigen woning bezitter bij het inkomen uit werk en woning in box 1 moet optellen. Simpel gezegd betaal je belasting voor het woongenot dat je hebt als eigen woning bezitter. De hoogte van de bijtelling kunt u uitrekenen door de WOZ waarde van uw woning te vermenigvuldigen met het forfaitpercentage

Eigenwoningforfait 2016

Minimale waarde woning Maximale waarde woning Eigenwoningforfait
€ 0 € 12.500 Euro 0%
€ 12.500 Euro € 25.000 Euro 0,3%
€ 25.000 Euro € 50.000 Euro 0,45%
€ 50.000 Euro € 75.000 Euro 0,6%
€ 75.000 Euro € 1.050.000 Euro 0,75%
€ 1.050.000 Euro en hoger - 7.875 Euro plus 2,35 procent vd waarde van de woning boven 1.050.000 Euro
Naarmate de waarde van de woning hoger word, stijgt het bedrag dat je bij je belastbaar inkomen moet optellen.


Hypotheekrenteaftrek

Een belangrijke aftrekpost in box 1 is de hypotheekrenteaftrek, ofwel de betaalde rente over de eigen woning schuld Het maximale percentage waartegen de rente afgetrokken kan worden, wordt sinds 2014 met jaarlijks met een half procent afgebouwd om uiteindelijk uit te komen op 38,0%. Hypotheekrente kan in 2016 in de vierde schijf nog voor maximaal 50,5% afgetrokken worden.


Vrijstelling Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

KEW staat voor Kapitaalverzekering Eigen Woning. Dit is een kapitaalverzekering waarbinnen belastingvrij vermogen kan worden opgebouwd. Een kapitaalverzekering is een gemengde levensverzekering (vaak gebruikt in combinatie met een hypotheeklening) waarbinnen zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt als ook vermogen opgebouwd wordt. Een kapitaalverzekering valt alleen in box 1 als de verzekering aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de woning waarvoor de KEW-verzekering is afgesloten moet uw eigen woning van u of uw fiscale partner zijn.
 • de verzekering moet bij een professionele levensverzekeringsmaatschappij afgesloten zijn, dus niet bij een eigen BV of bij een particulier.
 • de opbrengst uit de KEW moet gebruikt worden voor de aflossing van de uw eigenwoningschuld (hypotheek).
 • u moet de verzekering minimaal 15 jaar in stand houden om in aanmerking te komen voor een belastingvrije uitkering. Na 15 jaar bedraagt de belastingvrije uitkering dan 36.800 euro (in 2015 was dat 36.600 euro). Indien u 20 jaar of langer spaart of belegt, bedraagt de maximale vrijstelling 162.000 euro (in 2015 161.500).
 • De hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie en moet regelmatig worden betaalt