Online Calculator en Rekentools

Modaal inkomen bruto - netto

Modaal inkomen 2017 in Nederland

Het jaarlijks bruto modaal inkomen in Nederland in 2017 is door het CPB vastgesteld op bruto € 36.500, vakantietoeslag meeberekend. Per maand is dat € 2.816 (bruto, exclusief 8% vakantietoeslag).

Per maand is dat netto ongeveer € 2.026.

(Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de CPB Korte Termijnraming van maart 2017)

Het netto bedrag is een goede schatting en kan, afhankelijk van in welke bepaalde sector je werkzaam bent, afwijken en verschillen per bedrijfssector. Er is in de bovengenoemde bedragen tevens rekening gehouden met de loonheffingskorting.
Modaal inkomen
Het modaal inkomen in Nederland staat ook wel bekend als het inkomen van 'Jan Modaal', het inkomen dat het meest voorkomt. Modaal is afgeleid van het woord modus uit de statistiek.

Het Centraal Planbureau (CPB) definieert het modaal inkomen als volgt: een bepaald, vastgesteld inkomensniveau, dat net onder de maximum premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet (ZVW) ligt. Deze grens wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven in Nederland. Dit inkomen zegt dus veel over de koopkracht; wat je daadwerkelijk kunt besteden en uitgeven.

Het bruto modaal inkomen wordt in Nederland vaak als referentiepunt genomen om effecten op het inkomen van maatregelen vanuit de overheid te bepalen.


Jan Modaal: de persoon of het huishouden

Jan Modaal kan gedefinieerd worden als de persoon met het meest voorkomende inkomen. Zoals reeds is uitgelegd wordt het modaal inkomen in sociaal economische rekenmodellen gedefinieerd als een geprikt inkomensniveau dat als specifiek referentiepunt wordt gebruikt. Zo gebruikt men dit vastgestelde inkomen om verschillen in loon en inkomen over afgelopen jaren weer te geven, alsook bij voorspellingen voor de loop van de economie in komende jaren.

In de politiek wordt de term ‘Jan Modaal’ veel gebruikt: wanneer bijvoorbeeld bepaalde politieke maatregelen een negatief effect hebben op de koopkracht van Jan Modaal, dan kan actie worden ondernomen en maatregelen eventueel worden aangepast.

Jan Modaal is in het leven geroepen tijdens het kabinet De Jong in 1968. Het CPB moest toen berekeningen voorleggen over welke effecten het politiek-financiële beleid zou hebben op de inkomens. Het CPB ging voor deze rekenmodellen en prognoses toentertijd uit van een doorsneegezin, het huishouden van Jan Modaal, met 2 kinderen en een inkomen dat het meest in Nederland voorkwam.

Maar tijden veranderen en het doorsnee gezin vandaag de dag ziet er anders uit dan in 1968. Tegenwoordig is er bijvoorbeeld sprake van veel meer tweeverdieners dan toen en daarnaast zijn er hedendaags veel meer eenoudergezinnen dan in de jaren 60 en 70 het geval was. Bovendien is het zo, dat er bij koopkrachtberekeningen voor Jan Modaal geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de hypotheek, maar hebben beleidsveranderingen op dat gebied wèl een groot effect op de koopkracht van het gezin van Jan Modaal.

Al met al kan getwist worden of Jan Modaal (en zijn huishouden) niet eens een keer 'geüpdatet' moet worden naar maatstaven van in de tegenwoordige tijdgeest.
Verschil tussen inkomen en salaris

Er is een duidelijk verschil tussen iemands inkomen en salaris. Salaris, oftewel loon, is een tegenprestatie van de door een werknemer geleverde arbeid, die door een werkgever wordt betaald aan de werknemer. Bij salarisberekeningen tellen zelfstandigen of mensen met een eigen zaak dus niet mee.

Onder inkomen valt alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen krijgt of heeft, waaronder naast loon, ook winst, dividend en rente.

Modaal en gemiddeld inkomen

Anders dan veel mensen denken zit er een verschil tussen het modaal en het gemiddeld inkomen. Modaal is dus het meest voorkomende inkomen, waar met gemiddeld inkomen ook echt het gemiddelde van alle inkomens wordt berekend en bedoeld.

Voorbeeld modaal inkomen

Tien werknemers van een bedrijf vergelijken hun inkomens. Vijf mensen verdienen € 2.000 per maand, drie verdienen er € 1.500 per maand en de twee directeuren verdienen ieder € 4.500 per maand.

Het modaal inkomen is € 2.000; dit inkomen komt het meeste voor. Het gemiddelde inkomen wordt als volgt berekend: (5 x 2.000 + 3 x 1.500 + 2 x 4.500)/10 = € 2.350.

Bruto - netto modaal inkomen

Het bruto modaal inkomen is het modaal inkomen voor belastingen per jaar, inclusief vakantiegeld. Het netto modaal inkomen is het modaal inkomen na belastingen per maand exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van het bruto jaarloon.

Het bruto modaal inkomen bestaat uit het primaire inkomen, eventueel verhoogd met uitkeringen inkomensverzekering. Denk hierbij aan uitkeringen met betrekking tot de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Ook wordt het primaire inkomen eventueel verhoogd met uitkeringen sociale voorziening. Denk hierbij aan een Bijstandsuitkering, een huursubsidie, een tegemoetkoming aan studiekosten en de alimentatie van een ex-echtgenoot of ex-echtgenote.

Om van het bruto modaal inkomen een netto modaal inkomen te maken worden belastingen geheven over het bruto inkomen. Het bruto modaal inkomen is slechts een gegeven. Om te bepalen wat je daadwerkelijk ontvangt en uit kunt geven moet je hier een netto inkomen van maken.  Zoals eerder al anders gezegd bepaal je zo de koopkracht: de hoeveelheid goederen en diensten die je met het netto modaal inkomen ook daadwerkelijk kunt kopen.

Modaal inkomen 2017 in Nederland

Het jaarlijks bruto modaal inkomen in Nederland in 2017 is door het CPB vastgesteld op bruto € 36.500, vakantietoeslag meeberekend. Per maand is dat € 2.816 (bruto, exclusief 8% vakantietoeslag).

Per maand is dat netto ongeveer € 2.026.

(Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de CPB Korte Termijnraming van maart 2017)

Het netto bedrag is een goede schatting en kan, afhankelijk van in welke bepaalde sector je werkzaam bent, afwijken en verschillen per bedrijfssector. Er is in de bovengenoemde bedragen tevens rekening gehouden met de loonheffingskorting.Wat is loonheffingskorting?

Iedereen die belasting betaalt in Nederland heeft recht op de
loonheffingskorting. Het gebeurt vaak dat de loonheffingskorting automatisch wordt verrekend door de werkgever. Wanneer je een eigen zaak hebt wordt deze heffing verrekend met de winst uit je eigen bedrijf. De loonheffingskorting bestaat uit zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting. Doordat je de heffingskortingen krijgt op je brutoloon wordt automatisch dus meer nettoloon uitbetaald.

De loonheffingskorting kan worden aangevraagd bij je werkgever of bij de uitkeringsinstantie. Het aanvragen van de loonheffingskorting doe je met een formulier: ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Belangrijk om te weten is wel dat de loonheffingskorting maar door één werkgever kan worden toegepast. In het geval dat je bij meerdere werkgevers in dienst bent, kun je de loonheffingskorting dus maar bij één werkgever aanvragen. Het slimste is om deze korting toe te passen bij de werkgever waar je het meeste verdient.

De hoogte van de loonheffingskorting is van meerdere factoren afhankelijk: van het inkomen dat je ontvangt, van je leeftijd, of je sowieso wel werk hebt en of je een fiscale partner hebt. Het is dus moeilijk om een algemene indicatie van de loonheffingskorting te geven, omdat elke (persoonlijke) situatie anders is (overigens zijn er naast de loonheffingskorting nog zo'n tiental andere kortingen waar je als burger voor in aanmerking kunt komen).


Klik hier voor meer informatie over het bruto netto salaris

Tip! Modaal inkomen in het buitenland

Modaal inkomen de komende jaren

Modaal inkomen per huishouden


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/modaalinkomen.php:114 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/modaalinkomen.php on line 114