Online Calculator en Rekentools

6% BTW tarief in de bouw


BTW en de tarieven


Het lage tarief van 6% is een van de tarieven die gelden voor de BTW in Nederland. Deze Belasting over de Toegevoegde Waarde is een belasting die moet worden betaald aan de overheid in Nederland bij de verkoop van goederen en diensten. Goederen en diensten die tegen het lage tarief worden belast staan in een lijst, vermeld in Tabel 1 in de Wet op de omzetbelasting 1968.

Naast dit lage tarief, bestaat er ook een nultarief en zijn er bepaalde branches en bedrijfsactiviteiten vrijgesteld van BTW.

Voor alle goederen en diensten die niet onder het lage tarief, het nultarief of onder de vrijgestelde branches en bedrijfsactiviteiten vallen, geldt altijd het hoge tarief dat sinds 1 oktober 2012 in Nederland op 21% is vastgesteld.

In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op het 6% tarief in de bouw.

Tijdelijke BTW verlaging


De Nederlandse overheid heeft van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 een tijdelijke BTW verlaging ingevoerd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. De achterliggende gedachte voor de toen zittende regering was om de in die tijd slechte woningmarkt en bouwsector uit het slop te trekken en op die manier een positieve impuls te geven.

Het verlaagde BTW tarief van 21% naar 6% gold voor de arbeidskosten van onder meer:

 • alle renovatie-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden in (delen van) woningen
 • alle renovatie-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan (delen van) woningen
 • alle renovatie-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden rond woningen
 •  vernieuwen, vergroten en vervangen van (delen van) woningen
 • aanleg en onderhoud van tuinen
 • het plaatsen, vervangen of onderhouden van de cv-ketel
 •  het plaatsen, vervangen of onderhouden van zonnepanelen
 • investeringen voor het energiezuinig(er) maken van woningen

De btw-verlaging naar 6% gold alleen voor projecten waarbij de werkzaamheden werden afgerond in de periode tussen 1 maart 2013 en 1 juli 2015. Ondanks dat het lage tarief middels deze tijdelijke BTW verlaging afliep en stopte op 1 juli 2015, geldt voor bepaalde werkzaamheden nog steeds het lage 6% BTW tarief.

Woningen ouder dan 2 jaar


Onder voorwaarde dat woningen ouder zijn dan 2 jaar, zijn er verschillende werkzaamheden aan woningen die tegen 6% BTW belast worden. De woning moet hierbij wel bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren en betreft onder meer:

 • woningen die tijdelijk leeg staan
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • woonboten en woonwagens (onder bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het aangesloten moeten zijn op gas, water en licht)
 • garages, schuren, aanbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 • panden die zowel als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt. Zo niet, dan mag het 6% tarief alleen worden toegepast op werkzaamheden in het woongedeelte het pand

Wat niet als woningen wordt beschouwd, en waarvoor het 6% tarief bij werkzaamheden daaraan dus niet geldt, zijn onder meer: bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes, vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden, ziekenhuizen, hotels en pensions.

Werkzaamheden aan woningen die vallen onder het 6% BTW tarief


Er zijn, zelfs nadat de tijdelijke (algemene) BTW verlaging op arbeidskosten bij werkzaamheden aan woningen stopte op 1 juli 2015, nog steeds bepaalde werkzaamheden die na deze datum onder het 6% tarief vallen, te weten: 

 • isoleren
 • schilderen
 • stukadoren
 • behangen
 • schoonmaken in woningen

Isoleren


Bij het isoleren van een woning, waarvan het doel is dat de woning hiermee energiezuiniger wordt, vallen de arbeidskosten van die werkzaamheden onder het 6% tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn isolatieglas, glas- en steenwol en piepschuim.

Daarentegen zijn bijvoorbeeld deuren en kozijnen voorbeelden van materiaal dat niet geldt als isolatiemateriaal en waarvan de daarmee gepaard gaande werkzaamheden dus ook niet vallen onder het 6% tarief.

Daarnaast is het van belang om te weten dat het gebruikte (isolatie)materiaal zelf, wordt belast tegen het 21% BTW tarief. Onder het 6% tarief vallen dus alleen de arbeidskosten van de isolatiewerkzaamheden.

Schilderen


Het schilderen van woningen, alsook het voorbereiden van het schilderwerk en de voorbehandelingen, vallen onder het 6% tarief. In tegenstelling tot de regels bij het isoleren, vallen bij schilderwerkzaamheden ook de gebruikte materialen onder het lage tarief.

Op werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk is het 21% BTW tarief van toepassing, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan kitten van elementen aan gevels, (grote) betonreparaties of het alleen maar doen van metselwerk.

Stukadoren


Het stukadoren van woningen, alsook het voorbereiden van het stukadoorwerk en de voorbehandelingen, vallen onder het 6% tarief. Net als bij het schilderen, vallen ook de gebruikte materialen bij stukadoren onder het lage tarief.

Op werkzaamheden die te ver afstaan van het stukadoorwerk is het 21% tarief van toepassing, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan het plaatsen van gipswandjes, het leggen van vloeren en het betegelen van muren en wanden.

Behangen


Het behangen van woningen, alsook de voorbereidingswerkzaamheden voor het behangen, vallen onder het 6% tarief. Op de levering van het behang zelf, is het 21% BTW tarief van toepassing.  De gebruikte bijmaterialen, waaronder bijvoorbeeld lijm, vallen net als de arbeidskosten van de behangwerkzaamheden, wel onder het 6% tarief.

Schoonmaken in woningen


Werkzaamheden die betrekking hebben op het schoonmaken van woningen hebben een uitzondering op de regel die geldt bij alle andere, tot nu toe, besproken werkzaamheden: aan de voorwaarde dat de woning ouder dan 2 jaar moet zijn, hoeft bij het schoonmaken in woningen niet voldaan te worden.

In principe valt al het schoonmaakwerk onder het lage 6% BTW tarief, behalve:

 • schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning

 • specifieke schoonmaakdiensten, waaronder het vegen van schoorstenen en het reinigen van CV-ketels
 • gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden, uitgevoerd met speciale apparatuur, zoals bijvoorbeeld:

  •  het waxen van parketvloeren
  •  portiekreiniging met hogedrukreinigers
  •  reiniging van brandschade en roet
  •  reiniging van waterschade  

Bij alle beschreven werkzaamheden in dit hoofdstuk geldt het 6% BTW tarief ook voor hoofdaannemers die het werk uitbesteden aan onderaannemers.

Als de werkzaamheden deel uitmaken van een veel groter project waar werk voor is aangenomen en waar werkzaamheden plaatsvinden die onder beide BTW tarieven vallen, dan moeten op de factuur deze werkzaamheden worden gesplitst: in werkzaamheden waarop het 21% tarief wordt toegepast en in werkzaamheden waarvoor het 6% tarief geldt.Btw berekenen? Probeer dan nu onze tool


Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/6procentbtwbouw.php:124 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/6procentbtwbouw.php on line 124